Poland 

Materiały do pobrania

Wybierz preferowaną kategorię i opcjonalnie podaj jeden lub więcej wyszukiwanych pojęć, a następnie kliknij "wyświetl".

SUCHOPTIONEN

Dostępne są dwie opcje wyszukiwania: według kategorii i według wpisanego tekstu.
Obie opcje można łączyć.

Wyszukiwanie hierarchiczne według kategorii
Z menu rozwijanego wybierz odpowiednią kategorię. System automatycznie wyświetla wszystkie podkategorie dostępne w danej kategorii wraz z liczbą dostępnych wpisów.

Wyszukiwanie według tekstu
Opcja ta umożliwia przeszukiwanie wszystkich rekordów w bazie na podstawie wpisanego tekstu. Jeżeli wybrano kategorię, wyszukiwanie jest ograniczone tylko do tej kategorii.